RODO I INFORMACJA O SYSTEMIE / dr Sylwia Gwoździewicz

Szanowni Studenci Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego 
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 

Z myślą o możliwości kontaktu z Państwem w celu przeprowadzenia naszych zajęć w trybie zdalnym, stworzyłam dla Państwa platformę e-learningową, która umożliwi dyskusję na forum, przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń różnymi metodami zgodnie z programem przedmiotu, wymianę materiałów dydaktycznych (w tym wspólnych prac, zadań czy kazusów) oraz przeprowadzenie zaliczeń i testów. 
Poniżej znajduje się lista dostępnych przedmiotów/kursów. 

Serdecznie zapraszam. 
dr Sylwia Gwoździewicz 


KLAUZULA RODO 

1. Platforma e-learningowa http://sg.elearning24.site została stworzona na potrzeby przeprowadzenia zajęć on-line.  
2. Dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-maila) przetwarzane są wyłącznie  w celu realizacji zajęć dydaktycznych na platformie http://sg.elearning24.site  na potrzeby realizacji programu poszczególnych przedmiotów realizowanych w Akademii im. Jakubaz Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Teatralnej 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski (AJP), którego wykładowcą jest Pani dr Sylwia Gwoździewicz
3. W AJP został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:  iodo@ajp.edu.pl
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm).


Last modified: Saturday, 9 May 2020, 11:28 PM